Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

I Persondatapolitikken kan du læse, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, disse personer har.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Britta Baumann A/S

CVR 38704346

Mail: kontakt@houseofbaumann.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Når du bruger vores hjemmeside, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

 • At optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Hvilke typer personoplysninger behandles?:

 • Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk ip-adresser og cookies. Læs vores cookiepolitik.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f - legitim interesse.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysninger indsamlet ved brug af hjemmesiden slettes, når formålet af behandlingen ikke længere er til stede dog senest 6 måneder efter sidste besøg.

Når du handler på vores hjemmeside, houseofbaumann.dk, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

 • Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Kommer fra kunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

I hvilke situationer behandler vi personoplysninger:

 • Salg til kontantkunder
 • Salg til kreditkunder
 • Salg med levering
 • Salg til forudbestilling
 • Håndtering af reklamationer
 • Returnering

Formål:

 • Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

 

Hvilke typer af personoplysninger behandles?:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingskortoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Kommer fra kunden selv.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

 

Når du handler som erhvervskunde:

Formål:

 • Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

 

Hvilke typer af personoplysninger behandles:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingskort oplysninger, købshistorik og evt. korrespondance og dokumentation om de produkter, kunden har købt.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Hvor stammer personoplysninger fra?:

 • Kommer fra erhvervskunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, konkurrencer og andet elektronisk markedsføring:

Formål:

 • Markedsføring.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, telefonnummer, mail. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Markedsføringsloven §10 stk. 1 (spamreglen) & Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Kommer fra kunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil samtykke trækkes tilbage - eller aktiviteten nedlægges.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

 • Personaleadministration.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, CV-oplysninger, anbefalinger).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b & f. (Nødvendig behandling som led i opfyldelsen af aftalen samt for at forfølge en legitim interesse).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Oplysninger modtages fra ansøger.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi sletter oplysninger om alle kandidater, når ansættelsesprocessen er afsluttet, dog senest 6 måneder efter at personoplysningerne er indsamlet.

Modtagere af personoplysninger:

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
 • Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør, transportør eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
 • I forbindelse med reklamationshåndtering kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør.
 • Revisor.

 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot, således at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse, bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

 

Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er data-ansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data-behandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne:

Britta Baumann A/S’ medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

 

Dine rettigheder:

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at trække samtykke tilbage

 • Hvis Britta Baumann A/S’ behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Britta Baumann A/S

CVR 38704346

Mail: kontakt@houseofbaumann.dk

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

COOKIEPOLITIK

 1.  Cookies

1.1    En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller eksempelvis en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Der er ikke tale om et program, og den kan ikke indeholde virus.

1.2    Cookies, der er tilsendt dig fra vores website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang, du besøgte vores website. Hver gang du genbesøger vores website, vil perioden automatisk blive forlænget. 

1.3    Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, føre demografiske og brugerrelaterede statistikker samt til målrettet markedsføring. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

1.4    De anvendte cookies kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 - Nødvendige cookies, der gør det muligt for dig at bevæge dig rundt på vores hjemmeside, herunder tilgå de funktioner, der befinder sig herpå,

 - Funktionelle cookies, der tillader vores hjemmeside at huske de valg, som du tidligere har foretaget,

 - Performance cookies, der indsamler information om, hvordan besøgende anvender vores hjemmeside, uden dog at identificere vedkommende, samt

 - Målrettede cookies, der primært anvendes med henblik på at vise dig indhold på vores hjemmeside, der ud fra dine interesser er relevante for dig.

1.5    Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Dette kan dog føre til en reducering af funktionaliteten på vores hjemmeside.

Du kan indhente yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at følge Erhvervsstyrelsens vejledning herom.

Erhvervsstyrelsens vejledning kan tilgås ved at klikke på dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/sadaan-undgaar-du-cookies